Przeglądy polityczne

7.10.2020

W ramach GENDERACTION WP5 opracowaliśmy serię przeglądów politycznych związanych z Horyzontem Europa, kolejnym programem ramowym, będącym kontynuacją Horyzontu 2020. Przedstawiamy główne zagadnienia dotyczące płci w toczących się negocjacjach. Można tu również znaleźć wskazówki na temat uwzględniania perspektywy płci w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB).

Jesteśmy głęboko przekonani, że równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz uwzględnianie wymiaru płci w obszarze badań naukowych i innowacji mają zasadnicze znaczenie dla przyszłego programu ramowego. Kwestie te powinny znaleźć się w oficjalnych dokumentach, jak również być częścią procesu monitorowania i oceny.

Mamy nadzieję, że nasza seria przeglądów politycznych zainteresuje Państwa i interesariuszy z Państwa otoczenia, a także że będzie przydatna we wspólnych wysiłkach na rzecz promowania równości płci w badaniach i innowacjach w całej Europie.

See our policy briefs in English on GENDER EQUALITY IN ERA, on HORIZON EUROPE, and on a GENDER DIMENSION IN INTERNATIONAL COOPERATION. We also recommend having a look at the report of EGET workshop focused on GEPs, gender in research content or gender in evaluation.

 

 

    Plany równości płci w Horyzoncie Europa. Przewodnik dla polskich instytucji naukowych

 

 

 

 

Stanowisko GENDERACTION w sprawie równości płci w pierwszym planie strategicznym w ramach współtworzenia programu „Horyzont Europa” na lata 2021-2024

 

 

 

 

Zmiana strukturalna dla pryszłości

 

 

 

 

Wytyczne dotyczące kryteriów dobrych praktyk w zakresie wzmacniania wdrażania priorytetu 4 europejskiej przestrzeni badawczej (EPB)

 

 

 

 

Rola agencji finansujących w promowaniu równości płci w obszarze badań naukowych i innowacji