GENDERACTION stanoviská

2.12.2020

V rámci pracovného balíka WP5 projektu GENDERACTION pripravili sme sériu politických stanovísk o Horizonte Európa, ďalšom rámcovom programe, ktorý nasleduje po Horizonte 2020. Prezentujeme v nich kľúčové otázky rodovej rovnosti. Veríme, že politiky rodovej rovnosti a gender mainstreamingu vo výskume a inováciách sú pre budúci rámcový program nevyhnutné a mali by sa premietnuť do všetkých oficiálnych dokumentov, ako aj do procesov evaluácie a monitorovania. Dúfame, že táto séria politických stanovísk zaujme Vás i ostatných aktérov a bude užitočným príspevkom v našom spoločnom úsilí podporovať rodovú rovnosť vo výskume a inováciách v Európe.

 

See our policy briefs in English on GENDER EQUALITY IN ERA, on HORIZON EUROPE, and on a GENDER DIMENSION IN INTERNATIONAL COOPERATION.

 

       RODOVÁ ROVNOSŤ V PROGRAME HORIZONT EURÓPA

 

       POSILNENIE RODOVEJ ROVNOSTI V EURÓPSKOM VÝSKUMNOM PRIESTORE

 

       ÚLOHA GRANTOVÝCH AGENTÚR PRI PODPORE RODOVEJ ROVNOSTI VO VÝSKUME A INOVÁCIÁCH

 

       BUDÚCNOSŤ RODOVEJ ROVNOSTI V EURÓPSKOM VÝSKUME A INOVÁCIÁCH

 

       USMERNENIA O KRITÉRIÁCH OSVEDČENÝCH POSTUPOV NA POSILNENIE VYKONÁVANIA PRIORITY 4 EURÓPSKEHO VÝSKUMNÉHO PRIESTORU

 

      ŠTRUKTURÁLNE ZMENY V BUDÚCNOSTI

 

               STANOVISKO O RODOVEJ ROVNOSTI VO VEDE A VÝSKUME V RÁMCI PROJEKTU GENDERACTION