Dokumenti GENDERACTION projekta o politikama

1.12.2020

Kao dio petog radnog paketa, projektom GENDERACTION smo načinili seriju političkih dokumenata o programu Horizont Evropa, sledećem okvirnom programu EU koji je naslijedio program Horizont2020. Tim dokumentima smo predstavili glavna rodna pitanja u tekućim pregovorima.

Čvrsto vjerujemo da su politike rodne ravnopravnosti i uključivanja rodne ravnopravnosti u istraživački i inovacioni sadržaj od ključnog značaja za naredni okvirni program i da ih treba adekvatno reflektovati i integrisati u zvanična dokumenta kao i kroz procese monitoringa i ocjenjivanja.

Nadamo se da će ova serija političkih dokumenata vam biti interesantna kao i drugima u vašem okruženju zainteresovanim za ova pitanja i od koristi u našim zajedničkim naporima da promovišemo rodnu ravnopravnost u istraživanju i inovacijama širom Evrope.

 

See our policy briefs in English on GENDER EQUALITY IN ERA, on HORIZON EUROPE, and on a GENDER DIMENSION IN INTERNATIONAL COOPERATION.

 

       RODNA RAVNOPRAVNOST U PROGRAMU HORIZONT EVROPA

 

        RODNA DIMENZIJA KAO GLOBALNI IZAZOV I GLAVNI POKRETAČ INOVACIJA

 

        EKONOMSKI MODEL KOJI PREDVIĐA PROGRAM HORIZONT EVROPA

 

        RODNA DIMENZIJA ZA ISTRAŽIVAČKE I INOVATIVNE MISIJE U OKVIRU PROGRAMA HORIZONT EVROPA

 

        RODNA DIMENZIJA U OTVORENOJ NAUCI I OTVORENIM INOVACIJAMA

 

        RODNO RESPONZIVNA MEĐUNARODNA SARADNJA ZA PROGRAM HORIZONT EVROPA

 

        JAČANJE RODNE DIMENZIJE U EVROPSKOM ISTRAŽIVAČKOM PROSTORU (EIP)

 

   RODNO ODGOVORNA PRAVILA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU HORIZONT EVROPA

 

       SPROVOĐENJE 4. PRIORITETA EIP

 

        ULOGA AGENCIJA ZA FINANSIRANJE U PODSTICANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI U OBLASTI ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA

 

       BUDUĆNOST RODNE RAVNOPRAVNOSTI U EVROPSKOM ISTRAŽIVANJU I INOVACIJAMA

 

        SMERNICE ZA KRITERIJUME DOBRE PRASKE ZA JAČANJE SPROVOĐENJA 4. PRIORITETA EIP

 

        NASTAVAK STRUKTURNIH PROMENA U BUDUĆNOSTI

 

         DOKUMENT O POZOCIJI „GENDERACTION“ PROJEKTA O PITANJIMA RODA U ZAJEDNIČKOM DIZAJNU HORIZONT EVROPA ZA PERIOD 2021-2024 PLAN