Vybrané překlady výstupů GENDERACTION

16.5.2020

Vybrané výstupy projektu GENDERACTION jsme přeložily, aby byly přístupnější širšímu okruhu osob v české vědecké komunitě.  Dokumenty vycházejí z úkolů vyplývajících z úkolů pracovních balíčků 3 a 5, které se věnují konzultacím tématů spojených s Evropským výzkumným prostorem (včetně Horizontu Evropa) a mapování stavu implementace genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích ve členských státech.

Kompletní seznam všech stanovisek v angličtině najdete zde (k Horizontu Evropa, k Evropskému výzkumnému prostoru, k genderu v mezinárodní spolupráci ve VaVaI). Vybrané dokumenty jsou také k dispozici ve francoužštině a polštině.

 

    Rovnost žen a mužů: Cesta ke zvýšení excelence a inovačního potenciálu (V02)

     Úloha grantových agentur v podpoře genderové rovnosti ve vědě a inovacích